Veiligheid

VEILIGHEID


Veiligheid is voor De Margrietschool een essentieel uitgangspunt. Veiligheid op elk niveau en voor iedereen. Voor een veilige omgeving zijn we samen verantwoordelijk. Deels betrekken wij de leerlingen hierin door de inzet van het programma [link tab] De Vreedzame School. Daarnaast werkt het team met een concreet Veiligheidsplan, waarin zowel aandacht is voor fysieke veiligheid als sociaal-emotionele veiligheid.

Vertrouwenspersoon

Harcko Pama 

AVG

Op de Margrietschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
Ons privacyreglement is gelijk aan dat van Stopoz, en is vastgesteld met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. Deze hebben wij vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Social Media

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Hiervoor is het toestemmingsformulier beeldmateriaal beschikbaar. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Belangrijke informatie & downloads
• Informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP)
• Privacyreglement
• Privacyverklaring
• Social Media reglement voor leerlingen
• Toestemmingsformulier beeldmateriaal ouders/verzorgers
• Bestuur klachtenregeling

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *