Vreedzame School

VREEDZAME SCHOOL

Met de Vreedzame School geeft De Margrietschool actief invulling aan de kwaliteit van samenleven. Op school, en daarbuiten. De Vreedzame School is een methode voor basisscholen om sociale competentie en democratisch burgerschap te vergroten. De Margrietschool beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. En ook waar kinderen een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen. En eventuele conflicten op te lossen.

Wij zien dagelijks dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap. En dat ze open staan voor de verschillen tussen mensen. Dit is veelal een basisgevoel dat kinderen van nature in zich hebben. Met de praktische onderdelen en de inzichten uit deze methode breiden we dit verder uit en geven we er meer invulling aan.

Lees meer over De Vreedzame School 

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *