Stopoz

STOPOZ


De Margrietschool is onderdeel van Stopoz - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Deze zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De ambitie van Stopoz is om samen met alle personeelsleden op de scholen, alle directeuren van de scholen, de medewerkers van het bestuurskantoor en het bestuur te werken aan uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een veilige schoolomgeving voor onze leerlingen. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

Het bestuur van Stopoz stimuleert en faciliteert de groei en ontwikkeling van leerlingen en personeel met respect voor hun identiteit, opvattingen en keuzes. Een sterk openbaar onderwijs vormt het uitgangspunt. Stopoz stelt zich ten doel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Kwaliteit staat centraal bij alle activiteiten van de scholen binnen Stopoz.


naar de Website Stopoz


Contact

  • *
  • *
  • *
  • *