Visie en Missie

Onze Visie


 Wij bouwen aan een klimaat binnen de Margrietschool waar kinderen meer krijgen dan alleen onderwijs, een veilige, verzorgende omgeving waarin leerlingen, ouders en leden van de Margrietschool zich vrij voelen om deel te nemen en creatief te denken, zodat we “Samen leren, samen groeien”.

We hebben hard gewerkt om een klimaat te creëren waar kinderen samen kunnen komen, waar ze worden aangemoedigd om te floreren, waar ze zich op hun gemak, zelfverzekerd, gestimuleerd en vooral gelukkig voelen. 

Onze Missie

We zullen de kinderen inspireren en de liefde voor leren bijbrengen. Daarnaast zullen we de sociale en emotionele groei, intellectuele ontwikkeling en creativiteit van kinderen bevorderen.

Wij zijn van mening dat het ontsluiten van het potentieel in elke leerling mogelijk is als je ze een volledige opleiding geeft in een vertrouwde omgeving, waarbij ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en voldoen aan hun nodige behoeften. 

Onze hooggekwalificeerde leraren streven ernaar om bewust een omgeving van respect en inclusie te creëren en om etnische, raciale en religieuze diversiteit te ondersteunen, waardoor elk kind de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken. 

We inspireren onze leerlingen om trotse medelevende, zelfverzekerde wereldburgers te worden, waardoor ze hun eigen leven en dat van mensen om hen heen kunnen veranderen. 

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *