Samenwerking Sport TSO Amsterdam

Tussenschoolse opvang

Veel kinderen blijven over. Het toezicht bij het eten tussen de middag gebeurt door de leerkrachten, de kinderen eten 15 minuten in de klas. Na het eten wordt er een half uur buiten gespeeld onder toezicht van de TSO van Sport BSO Amsterdam. Overblijven is vrije tijd van de kinderen en Sport BSO Amsterdam maakt er een fijne tijd van. 

Er zijn vaste overblijfkrachten op het plein. Zij werken volgens het overblijfprotocol. Doel van het protocol is de veiligheid en kwaliteit van het overblijven te bewaken. Verder organiseert Sport BSO Amsterdam tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar kinderen in de gymzaal of op het schoolplein aan mee kunnen doen. Tussenschoolse opvang is een welkome onderbreking van de dag! Dit gebeurt in twee etappes zodat niet de hele school in één keer buiten op het plein speelt.

Aan de TSO zijn kosten verbonden. De rekening wordt door de TSO-organisatie verstuurd. Ouders die geen gebruik willen maken van de TSO kunnen hun kind(eren) ophalen. 

Buitenschoolse opvang

Een aantal leerlingen maken gebruik van de naschoolse opvang. Op dit moment zijn dat de kinderopvangorganisaties: 
De Koekenbieren (locatie Margrietschool): Danielle Koekebieren 020-497 3680
De Berendijk (Zwanenburg): Wendy en Cindy van Leeuwen 020-4978643
BSO Nessie Kidz: Nesma El Masri 06-16596858
Sport BSO De Lieverdjes (Amsterdam Nieuw West): Mischa Marx  020-4113197

Als u uw kind laat ophalen door een buitenschoolse opvang, wilt u dat ons laten weten?

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *