Over de Margrietschool

De Margrietschool is een openbare basisschool in Halfweg en is opgericht in 1953. Voor ons betekent openbaar dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Diversiteit en gelijkwaardigheid, overeenkomsten en verschillen zijn er, wij hebben geen voorkeur voor één bepaalde opvatting. Wij leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en wij leren hun vanuit dat inzicht hun eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, begrijp je elkaar beter en kun je beter met elkaar samenleven.De groepen zijn verdeeld over twee gebouwen. Het hoofdgebouw bestaat uit vier klaslokalen, een speellokaal, een ruim leerplein met bibliotheek. Het bijgebouw is met een pergola verbonden aan het hoofdgebouw en bestaat uit twee grote lokalen. Naast het kleutergebouw bevindt zich de schooltuin waar ouders en kinderen samen tuinieren. Alle leerlingen maken gebruik van de faciliteiten in het hoofdgebouw. Op het terrein is een apart gebouw voor de buitenschoolse opvang. De lokalen hebben de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie en zijn voldoende toegerust op het onderwijs van vandaag en morgen. 

Schoolgrootte, team en groepen 

De Margrietschool telt op dit moment 80 leerlingen die verdeeld zijn over 4 combinatiegroepen. Jaarlijks wordt bekeken hoe de groepen het best in te delen zijn. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de leerlingaantallen per groep en de inrichting van het onderwijs. 

Het schoolteam bestaat naast de directie uit 4 fulltime leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een intern begeleider en management- en administratieve ondersteuning. 

Leerling- en ouderpopulatie 

De leerlingen van de Margrietschool wonen met name in Halfweg, Zwanenburg en Amsterdam. Veel kinderen komen op de fiets naar school. De laagdrempeligheid van onze school zorgt ervoor dat ouders gemakkelijk binnenlopen en goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken. Omdat we samen met de ouders de kinderen begeleiden op weg naar volwassenheid, zijn we erg blij met de hulp van ‘onze’ ouders. 


Situering van de school

Het schoolgebouw van de Margrietschool staat in de nabijheid van het Margrietplantsoen. Voor de school bevindt zich een doodlopende weg met parkeerplaatsen voor bewoners. Om te voorkomen dat deze weg bij het halen en brengen dicht slibt, worden er verrijdbare hekken bij de ingang geplaatst. Dit vooral om de veiligheid van uw kind(eren) te waarborgen. 

Bij het halen en brengen kunnen ouders gebruik maken van de parkeerruimte in de omringende straten. Op deze manier wordt er geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en blijft de school en haar omgeving goed bereikbaar voor hulpdiensten als brandweer en ambulance. 

Voor de leerlingen die met de fiets komen, zijn er fietsenrekken om de fietsen neer te zetten. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 staan de fietsenrekken naast het gebouw van de buitenschoolse opvang. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan fietsen of vermissing daarvan. 


Contact

  • *
  • *
  • *
  • *