Over de Margrietschool

Bij de Margrietschool geloven we dat een school liefde voor leren moet inspireren en tegelijkertijd de sociale groei, emotionele groei, intellectuele ontwikkeling en creativiteit van kinderen moet bevorderen.

Wij zijn van mening dat kinderen het beste leren in een positieve omgeving met zorgvuldige leiding en begeleiding van leraren die zorg en betrokkenheid bij elk kind tonen. We koesteren deze begeleiding in de vorm van kleine klaslokalen en een schoolgemeenschap, waardoor onze leraren individuele tijd en aandacht kunnen besteden aan al de behoeften van onze kinderen.

Wij zijn van mening dat een school verkenning en onderzoek moet aanmoedigen in een omgeving die rijk is aan mogelijkheden, en we zijn van mening dat de educatieve programma’s van een school ervoor moeten zorgen dat leerlingen hun volledige potentieel voor academische prestaties bereiken. 

Om deze doelen te bereiken, zet de Margrietschool zich in om uitstekende leraren te selecteren en hen te ondersteunen met de hoogste kwaliteit van professionele ontwikkeling. 

Bij de Margrietschool streven we naar het bevorderen van een gemeenschapsgevoel met elk kind en zich verbonden en gewaardeerd voelt. Wij zijn van mening dat de vriendelijkheid en samenwerking van de school moeten zorgen voor alle leden van de schoolgemeenschap, inclusief leerlingen, ouders, docenten en personeel. 

Wij zijn van mening dat een school leerlingen moet helpen goede burgers te worden met een gevoel van verantwoordelijkheid en respect voor anderen binnen de schoolgemeenschap en de rest van de wereld.

Het is simpel, we “leren samen”, we “groeien samen”. 
De groepen zijn verdeeld over twee gebouwen. Het hoofdgebouw bestaat uit vier klaslokalen, een speellokaal, een ruim leerplein met bibliotheek. Het bijgebouw is met een pergola verbonden aan het hoofdgebouw en bestaat uit twee grote lokalen. Naast het kleutergebouw bevindt zich de schooltuin waar ouders en kinderen samen tuinieren. Alle leerlingen maken gebruik van de faciliteiten in het hoofdgebouw. Op het terrein is een apart gebouw voor de buitenschoolse opvang. De lokalen hebben de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie en zijn voldoende toegerust op het onderwijs van vandaag en morgen. 

Schoolgrootte, team en groepen 

De Margrietschool telt op dit moment 80 leerlingen die verdeeld zijn over 4 combinatiegroepen. Jaarlijks wordt bekeken hoe de groepen het best in te delen zijn. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de leerlingaantallen per groep en de inrichting van het onderwijs. 

Het schoolteam bestaat naast de directie uit 4 fulltime leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een intern begeleider en management- en administratieve ondersteuning. 

Leerling- en ouderpopulatie 

De leerlingen van de Margrietschool wonen met name in Halfweg, Zwanenburg en Amsterdam. Veel kinderen komen op de fiets naar school. De laagdrempeligheid van onze school zorgt ervoor dat ouders gemakkelijk binnenlopen en goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken. Omdat we samen met de ouders de kinderen begeleiden op weg naar volwassenheid, zijn we erg blij met de hulp van ‘onze’ ouders. 


Situering van de school

Het schoolgebouw van de Margrietschool staat in de nabijheid van het Margrietplantsoen. Voor de school bevindt zich een doodlopende weg met parkeerplaatsen voor bewoners. Om te voorkomen dat deze weg bij het halen en brengen dicht slibt, worden er verrijdbare hekken bij de ingang geplaatst. Dit vooral om de veiligheid van uw kind(eren) te waarborgen. 

Bij het halen en brengen kunnen ouders gebruik maken van de parkeerruimte in de omringende straten. Op deze manier wordt er geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en blijft de school en haar omgeving goed bereikbaar voor hulpdiensten als brandweer en ambulance. 

Voor de leerlingen die met de fiets komen, zijn er fietsenrekken om de fietsen neer te zetten. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 staan de fietsenrekken naast het gebouw van de buitenschoolse opvang. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan fietsen of vermissing daarvan. 


Contact

  • *
  • *
  • *
  • *