Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg de MR, bestaat voor de Margrietschool uit vier leden. Het team en de ouders worden elk door twee leden vertegenwoordigd. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn door de wet Medezeggenschap op Scholen geregeld. De MR-vergaderingen zijn openbaar.

Binnen de MR worden de beleidsvoorstellen besproken die van invloed zijn op onze school. Medezeggenschapsraden van de openbare scholen zijn aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs en leveren de leden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het openbaar onderwijs in Zuid-Kennemerland.

In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor het openbaar onderwijs besproken. 

De reglementen vindt u op de website van STOPOZ: 
Klik hier

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *