Oudervereniging

Wat is een oudervereniging?

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 35,‐ per kind wat jaarlijks door de ouders betaald wordt. De gelden van de ouderbijdrage worden beheerd door de Oudervereniging Openbare Basisschool Margrietschool. Jaarlijks wordt op de algemene ouderavond vastgesteld welke bijdrage kan worden gevraagd. Dit gaat aan de hand van de door de penningmeester opgestelde begroting. Op deze avond brengt de door de Vereniging gekozen kascontrolecommissie verslag uit over hun bevindingen. Via een jaarverslag worden de uitgaven verantwoord.

Lidmaatschap en bestuur

De Oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers, dit zijn;

  • Sandra Noorbeek (voorzitter),
  • Jousif El Fahmi (penningmeester)

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *