Informatievoorziening aan ouders

Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

Rapport- en adviesgesprek:

Na de voorjaarsvakantie zijn er voor de groepen 8 adviesgesprekken. Voor de overige groepen zijn er rapportgesprekken.

Parro:

De Margrietschool maakt gebruik van de app Parro. Via deze app worden groepsgerelateerde mededelingen gedaan en worden ouders op de hoogte gehouden van het lesprogramma via een maandelijkse update.

Nieuwsbrief:

De nieuwsbrief wordt tweewekelijks op vrijdag via Parro verstuurd.  Ouders worden hiermee geïnformeerd over schoolbrede zaken. De nieuwsbrief bevat onder meer toelichting op aanstaande activiteiten, verslagen van voorbije activiteiten en nieuws vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *