Bestuur

Onze school maken deel uit van Stopoz. Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De basis voor ons handelen, onze missie is: het waarborgen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en met plezier werken.

Deze zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare basisscholen: de Vondelschool, de Bornwaterschool, de Julianaschool en de Sparrenbosschool in de gemeente Bloemendaal, de Margrietschool in Halfweg, de Voorwegschool en de Crayenesterschool in Heemstede en de Duinroos en de Hannie Schaftschool in Zandvoort.

Een Stopoz-school kenmerkt zich door onderling respect tussen leerlingen, personeel, ouders en verzorgers. Wij stimuleren ouders en verzorgers om actief te participeren in de school. Dit komt het contact en een heldere communicatie altijd ten goede. Elke school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). Hierin kunnen ouders meedenken en meebeslissen over belangrijke schoolzaken.

Stopoz

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *