Wat is het resultaat

RESULTATEN


Als openbare school zijn we een school die middenin deze prestatiemaatschappij staat. Een school die daar ook een eerlijke representatie van is. In deze maatschappij wordt gekeken naar resultaten en naar talenten. Talenten waarmee nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd. Daarom geloven we erin dat we kinderen leren in te zetten op de kwaliteit van hun eigen talenten, en daarmee de kwaliteit van hun eigen mogelijkheden te vergroten. Want we geloven niet alleen in kwaliteit en resultaat. We geloven ook in elkaar.

Daarom zetten we in op een optimale leer- en werkomgeving, waar ieder kind zichzelf kan zijn. Waar gewerkt wordt aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Rekening houdend met de mogelijkheden van het individuele kind, de groep en school. Er wordt soms getoetst om de ontwikkelingen van de resultaten per leerling in kaart te brengen. Met concrete cijfers en metingen, maar vooral ook met  observaties en evaluatiegesprekken.

Resultaten in cijfers
Twee keer per jaar maken de leerlingen van groep 4 t/m 7 een toets voor Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. Groep 3 doet een aantal van deze toetsen in januari en juni en groep 8 doet alleen in januari deze toetsen. De toetsen zijn landelijk genormeerd en hebben dus een objectieve norm. De kinderen krijgen geen cijfers voor deze toetsen, maar het resultaat wordt aangegeven met een niveauaanduiding (I, II, III, IV en V).

Rapporten
Twee maal per jaar ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. Het is een combinatie van een cijfer- en woordrapport. Het is een verslag van de resultaten van
• Het dagelijks gemaakte werk
• De methode-gebonden toetsen
• De niet methode-gebonden toetsen

Toetsen groep 8
In oktober doen enkele leerlingen van groep 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en enkele kinderen doen de Drempeltoets Basisonderwijs , een schoolvorderingentoets. Alle kinderen in groep 8 doen in januari de Citotoetsen en in april doen ze de IEP toets (Centrale Eindtoets).

Uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaar waar we allemaal trots op zijn:

   2016 2017  2018  2019 
VMBO B   30% 20%     6%
 VMBO KB  10%    13%  6%
 VMBO T  20% 20%   25%  6%
 VMBO T/HAVO     10%      12%
 HAVO    20%  13%  18%
 HAVO/VWO  10%    13%  18%
 VWO  10%  40%  38%  35%


 Lees meer Scholen op de kaart of kijk op de site van de onderwijsinspectie 


Contact

  • *
  • *
  • *
  • *