Vakken

Beproefde én vooruitstrevende methoden

Op de Margrietschool zijn we altijd op zoek naar de best passende lesmethoden voor de kennisontwikkeling van onze leerlingen. Daarin maken we bewuste keuzes en informeren we ons continu over de actuele ontwikkelingen binnen de onderwijswetenschappen. Ook is er ruimte voor vooruitstrevende verkenningen ter verbetering van ons onderwijs. Zo zijn er in de afgelopen tijd mooie voorbeelden ontstaan van succesvolle vernieuwingen. Dit houdt niet alleen de kinderen scherp, en aan de voorlinie van het onderwijs, maar ook de docenten krijgen op de Margrietschool de kans zich breed te ontwikkelen.

Kom gerust eens praten of deze vorm aansluit bij het onderwijs dat u voor uw kind(eren) wenst!
Ben je een collega met een heldere visie op onderwijs, laat het ons weten. We praten graag met je over je mogelijkheden hier op de Margrietschool.

Taal


De methode Veilig Leren Lezen wordt in groep 3 behalve voor leren lezen ook gebruikt voor het taal– en spellingonderwijs. Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. De lessen zijn in begrijpelijke taal, veel beeld en werken op papier, computer, digibord. Compact, flexibel en overzichtelijk. De mogelijkheden voor zelfstandig leren zijn maximaal, alsook het samenwerkend leren.

Rekenen


Wij werken in alle groepen met de methode Wizwijs, een rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs, die draait om inzicht.
Kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de betekenis van de uitkomst is.

Schrijven


Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij in de groepen 1 t/m 8 de methode Pennenstreken.


Wereldoriënterende vakken


In de groepen 1 en 2 worden onderwerpen behandeld die voor jonge leerlingen interessant zijn en een voorbereiding vormen voor de wereldoriëntatie lessen. Via Schooltv.nl wordt er gekeken naar Koekeloere en Schatkist. In groep 3 wordt ook gebruik gemaakt van Schooltv in de vorm van de lessen uit Leesdas, die het leesproces ondersteunen en inzicht geven in de wereld om hen heen, dit geldt ook voor de thema’s van Veilig Leren Lezen.
Daarnaast wordt er, net als in groep 4, gekeken naar Huisje Boompje Beestje, waarin zowel natuur, techniek, burgerschap aan de orde komt. Ook wordt er verkeer gegeven.

Vanaf groep 5 gebruiken wij de methode Wijzer! Dit is een moderne lesmethode, voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek Een aantal keer per jaar is er een vakoverstijgend thema, waar leerlingen leren om vraagstukken vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken te bekijken. Met de veelzijdige opdrachten ontwikkelen leerlingen hun 21ste -eeuwse vaardigheden. Bij de praktische taken bedenken ze oplossingen en beargumenteren ze hun beslissingen. Ze leren plannen en kritisch denken. Creativiteit en onderzoekende houding worden gestimuleerd, onder andere bij samenwerkingsopdrachten.

Voor verkeer gebruiken we de nieuwe methode Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 en/of  8 doen ook mee aan het theoretisch en het praktijkexamen voor de basisschool.  

Lichamelijke opvoeding


Voor lichamelijke opvoeding heeft onze school een vakleerkracht van Mindset Movers die de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 lesgeeft in blokuren. Deze kinderen sporten in het gymlokaal van de naburige school, of bij goed weer op het veld naast de school. De kinderen van de groep 1 krijgen 2 x per week les van hun eigen leerkracht in het speellokaal van de school.

Expressie vakken


Hierbij kunt u denken aan vakken als tekenen, handvaardigheid, techniek, dans en drama. Deze lessen worden met name verzorgd door de eigen leerkracht, soms in de groep soms groepsoverstijgend in keuze ateliers. Wij geven muziekles met behulp van de methode 1,2,3 Zing.

Bijzondere activiteiten


Van de Kinderboekenweek maken wij ieder jaar een schoolproject. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het thema van de Kinderboekenweek, mogen kinderen hun lievelingsboek promoten, en wordt er veel gelezen en geknutseld. Hoogtepunt van het project is de uitreiking van de Griffels en Penselen die in alle klassen kunnen worden gewonnen. Het team kiest elk schooljaar nog een thema voor een schoolproject.

Bekend is ook de Opa&Oma-dag
Alle kinderen gaan koken voor hun opa en oma of voor een speciaal familielid of een lieve buurvrouw. De school wordt omgetoverd tot een echt restaurant en de kinderen nemen bestellingen op en serveren uit in het restaurant.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *