Hoe doen we het

Onderwijs op onze manier


Onderwijs is meer dan alleen kennis overbrengen. Onderwijs betekent voor de Margrietschool samen leren, én samen groeien. We doen dit met oog voor het individu, en met ruimte voor verschillen. Vanuit een vertrouwen en een geloof in elkaar. We gunnen daarmee de kinderen op onze school om leren plezier te hebben in leren.

Plezier dat ze overnemen van de passie van onze leerkrachten voor hun vak. Iedereen voegt daar zijn eigen accenten aan toe. We leren de kinderen hoe hun eigen leerproces niet alleen echt van hun is, maar ook vóór hun! Daarmee leren we ze ‘eigenaar’ te worden van hun eigen onderwijs en ontwikkeling; een houding voor de rest van hun leven. Ons leerstofaanbod bestaat daarom uit wat nuttig en nodig is om kinderen goede resultaten te laten behalen.

Maximale inzet, optimale doelen


De Margrietschool werkt opbrengstgericht (OGW) en handelingsgericht (HGW). Daarmee zetten we ons planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. We verzamelen en analyseren informatie over de groep en de individuele leerling. Deze informatie is meestal gebaseerd op (Cito)-toetsgegevens, en observaties van spel, werk en gedrag. Daarin kijken we niet naar maximale doelen, maar eerder naar optimale doelen. Onderwijs op de Margrietschool wordt gegeven door competente leraren die effectief instructie geven aan de leerlingen. En hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast reflecteren ze voortdurend - dus niet alleen bij de toets – samen met hun leerlingen naar het effect van hun les.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *