Vreedzame school

De Margrietschool is een Vreedzame School.  De Vreedzame School is een methode voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 


De Margrietschool beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 


Iedere week oefenen kinderen met deze methode. Door regelmatig activiteiten en lessen te geven vanuit de Vreedzame school maken de leerlingen de regels en afspraken zich eigen. Er is een leerlingenraad die 1 x per maand vergadert over wat de kinderen bezig houdt. Ook wordt er gewerkt in de pauze met kindermediators op het plein. Deze kinderen helpen andere kinderen als er conflicten zijn. Kinderen worden in groep 8 door de leerkracht opgeleid tot mediator. 

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *