Taal/Spelling

Leerlingen in groep 3 leren taal/lezen via de methode van Veilig Leren Lezen.  Veilig leren lezen is een taal/leesmethode. Dat houdt in dat ervoor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren. Vanaf groep 4 maken de leerlingen de overstap naar Snappet. Daarbij maken wij gebruik van de leerlijnen en leerdoelen die door Snappet zijn opgesteld. 

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *