Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgen ze Engelse les . 


Spelenderwijs maken kinderen vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door liedjes en verhaaltjes regelmatig in het Nederlands én in het Engels aan te bieden, leren de kinderen op een speelse manier  woorden en korte zinnen. In de opvolgende jaren worden de Engelse lessen steeds meer uitgebreid.


We gebruiken hiervoor de methode Take it easy. Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee  interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren onze leerlingen correct Engels. In perfect Engels presenteren zij de lessen op het digibord.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *