Leren met SnappetSnappet is een programma waarmee de kinderen op een Chromebook of een tablet de lesstof verwerken.

Snappet wordt ingezet in de groepen 4 t/m 8.  Door het werken met Snappet kunnen we het onderwijs nog meer kindgericht (adaptief) aanbieden waardoor de kinderen resultaten krijgen die passen bij hun individuele niveau.

In de groepen 5 t/m 8 heeft elke leerling een eigen Chromebook, in groep 4 wordt gewerkt met een tablet. De leerkracht geeft zoals gewoonlijk eerst de lesinstructie. De kinderen verwerken de lesstof daarna niet meer in het schrift maar direct op de tablet.

Het voordeel van het werken met Snappet is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgaven. Het kind ziet zo meteen of hij/zij de opgave goed gedaan heeft. Is het fout dan kan het kind de opdracht direct verbeteren. Het systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe op het niveau van het kind.

Een ander voordeel is dat de leerkracht via de computer live kan meekijken op het zogenoemde “dashboard” om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht heeft op allerlei manieren een overzicht hoe de kinderen de lesstof hebben gemaakt.  De leerkracht heeft zo meteen inzicht welke kinderen bij welke lesstof nog verlengde instructie nodig heeft of op welke onderdelen de groep als geheel nog extra instructie nodig heeft.

Wetenschappelijk is bewezen dat met deze manier van onderwijs geven betere resultaten worden geboekt.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *