Corona

Heropening scholen

Afgelopen dinsdag heeft Premier Rutte de heropening van de basisscholen officieel aangekondigd. Vanaf maandag 8 februari gaat de Margrietschool weer open en geven we weer contactonderwijs aan alle kinderen. 

Het is van belang om te onderstrepen dat de school heropent, maar dat het geen ‘normale’ situatie is. Net zoals voor de sluiting van de scholen zullen we in en om de school te maken hebben met een uitgebreide set aan maatregelen om ieders veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn verankerd in een protocol dat alle scholen van Stopoz hanteren als leidraad voor de heropening. 

Klik hier voor de brief van het bestuur over de heropening van de scholen. 

Manifest Stopoz

Als gevolg van de coronacrisis hebben de kinderen van onze scholen een andere ontwikkeling doorgemaakt dan in een doorsnee schoolloopbaan. Binnen een jaar zijn de scholen twee keer een periode gesloten geweest. Het onderwijs is op een alternatieve wijze op afstand doorgegaan. Deze twee perioden hebben hun invloed gehad op hoe kinderen zich hebben ontwikkeld. Binnen onze stichting vermijden we principieel om mee te gaan in de negatieve framing dat deze generatie kinderen collectief grote achterstanden heeft opgelopen. Wij nemen afstand van stigmatiserende terminologieën als “Generatie C” en “Verloren generatie”, omdat wij vinden dat onze kinderen daar schromelijk mee tekort worden gedaan. Bovendien is het schadelijk voor het zelfbeeld van een hele generatie. Wij laten daarentegen een positief tegengeluid horen waarbij wij het vertrouwen uitspreken dat kinderen enorm veerkrachtig zijn en dat wij vanuit onze professionaliteit de kinderen kunnen ondersteunen bij hun onderwijsbehoeften. In onze filosofie staat de ontwikkeling van kinderen centraal en niet het onderwijssysteem. Daarin passen geen stigmatisering en negatieve framing. 

Klik hier voor het manifest van Stopoz.

Contact

  • *
  • *
  • *
  • *